Radon i trädgården

Radon är ett av alla våra grundämnen, en ädelgas som är radioaktiv. Radon har beteckning Rn och dess atomnummer är 86. Gasen sprids lätt, och har en halveringstid på 3,8 dagar. Exempelvis sprids gasen från berggrund, som innehåller uran och radium, till hus och när den sönderfaller avger den skadlig joniserande strålning. Radon finns jord under marken, såsom i bergrum, grottor, gruvor och i äldre källare. Den radioaktiva gasen kommer även upp till marken direkt från jorden, vilket gör att höga halter kan uppnås på marknivå om det är vindstilla.

Radon ökar risken för cancer

Studier har visat att höga halter av joniserande strålning, vilket radon avger när gasen sönderfaller, ökar risken för cancer. I Sverige orsakar radon i bostäder cirka 500 fall av lungcancer per år. Dessa är oftast före detta rökare, passiva rökare, samt rökare. Gasen har bedömts vara en stor bidragande faktor till 3 – 14 % av alla fall av lungcancer världen över, beroende på den koncentration av just radon i landet. Då Radon många gånger ger ökad risk för lungcancer är det viktigt att om man upptäcker att man bor i ett hus eller har en trädgård där det är höga halter radon, går till en läkare för att upptäcka lungcancer i tid. Behandling bör sättas in snabbt för bästa resultat.

Radonsanering i hus

Det kan vara ganska lätt att åtgärda höga halter av radon i sitt hus, samt radonsanering i trädgården, huvudsaken är att man vet var källan är. Om radonet kommer från vattnet brukar det räcka med att kraftigt lufta vattnet med en speciell radonavskiljare. Det är framförallt de med borrbrunn som skall kolla sitt vatten. Radon i marken förekommer över hela landet, förutom på Gotland. Att åtgärda detta behöver inte var mer avancerat än om radonet fanns i vattnet. Husgrunden ger ett skydd då markradon inte tar sig igenom en 100 millimeter betongplatta. Man bör därför undersöka olika genomförningar såsom otätheter och springor, där det antagligen inte är helt tätt. Man bör undersöka och täta vid avlopp, vattenledningar, el och fjärrvärme.

Related Posts

_

mts_newsonline