Naturgödsel

Naturgödsel får man från djur och växtriket och det finns i både fast och lite mer flytande form. Att använda naturgödsel innebär att man fyller på den naturliga näringen i jorden för att få en bra effekt vid odling i rabatter och land. Det går även mixa olika sorters gödsel beroende på vad man vill använda det till. Många har en egen kompost i trädgården för att samla det naturliga avfallet från trädgården i form av löv, gräs och jord som efter en tid går utmärkt att använda i den egna odlingen.

Kitchen Waste CompostAnvändning av naturgödsel

Nästan alla sorters växter och grönsaker behöver gödning men man får använda det med måtta. För mycket naturgödsel kan göra så det inte växer som det ska och det är bra att gödsla några veckor innan man sätter ner plantor eller frön så de kan tillgodogöra sig näringen under hela säsongen. Olika växter kräver olika sorters näring för att växa och må bra. Läs gärna på för att få ut det mesta möjliga av odlingen. Det kan även vara bra att hägna in sina växter från vilda djur då det finns exempel där vildsvinen förstörde trädgården och bökade upp gräsmattan och även förstörde grönsaksland i sin jakt på föda. Att använda naturgödsel är ett ekologiskt och hållbart alternativ till odling.

Naturgödsel vid plantering

Naturgödsel finns att köpa hos de lokala trädgårdshandlarna, känner man någon som har djur kan man fråga om man får hämta på gården hos dem. Naturgödsel från djur är koncentrerad och kan blandas ut med exempelvis torv för att få önskad effekt. Naturgödsel förbättrar jorden då den tillsätter mull och näring som växternas rötter behöver. Gödsla inte mer än en eller två gånger per år så jorden inte riskerar att få svampangrepp på grund av övergödning. Sprid gödseln så den fördelas jämnt över odlingsområdet och blanda noggrant med den befintliga jorden för få en effektiv odlingsjord. Den naturliga gödslingen räcker hela säsongen och man kan även tillsätta mineraler om det behövs,

Related Posts

_

mts_newsonline