Radon i trädgården

Radon är ett av alla våra grundämnen, en ädelgas som är radioaktiv. Radon har beteckning Rn och dess atomnummer är 86. Gasen sprids lätt, och har en halveringstid på 3,8 dagar. Exempelvis sprids gasen från berggrund, som innehåller uran och …