Odlingsglädje med egen trädgård

En trädgård är ett inhägnat markområde där man odlar växter, både nytto- och prydnadsväxter. Nyttoväxter ger oss sådant vi kan äta, såsom grönsaker, kryddörter, bärbuskar och fruktträd. Prydnadsväxter har man för deras vackra utseende och ljuva dofter, det kan vara …
mts_newsonline